Başa Dön
Diğer Hizmetlerimiz

TDSL Hizmeti

Hakay Telekom'un kurumsal ADSL servisi;

TDSL küçük/orta ölçekli firmaların olduğu gibi, çok lokasyonlu kurumların simetrik erişim ihtiyacı bulunmayan şube/bayi yapıları için de uygun ve ekonomik bir alternatif sağlıyor.

TDSL’ nin Avantajları

TDSL'in, bireysel ADSL hizmetleri ile karşılaştırıldığında en önemli farkı sunduğu noktadan noktaya, paylaşımsız, güvenli erişim imkanı. Tüm özellikleri ile bireysel ADSL ve Kablo internet servislerinin sunamadığı, kurumsal ihtiyaçlara yönelik beklentileri karşılamak üzere, geliştirilmiş olan TDSL; simetrik bağlantılara göre ekonomik bir alternatif olmaktadır.

TDSL servisinin benzer ADSL servislerine göre üstünlükleri arasında aşağıdaki özellikler yer alıyor;

*Direk Yurt Dışı F/O bağlantı ve Uydu Linkleri ile tam yedeklik
*Hız ve tutarlılık
*Kesintisiz erişim
*7/24 Teknik Destek
*Profesyonel yönetim
*Yerinde kurulum

Sadece kotasız servis alternatiflerinin bulunduğu TDSL için hız alternatifleri;

*1024/256 Kbps,
*2048/512 Kbps ve
*4096/1024 Kbps'dır.

Ayrıca altyapının uygun olduğu lokasyonlarda 8192/1024 Kbps kapasite desteklenebilmekte ve Hakay Telekomünikasyon ‘un özel uygulaması ile birden fazla devrenin birleştirilerek, tek devre olarak sunulması ile yüksek kapasitelerde ADSL servisi sağlanabilmektedir.

Hakay Telekomünikasyon’ un kurumsal ADSL hizmeti olan TDSL, çok noktalı kurumların VPN projelerinde de konumlandırılırken, proje kapsamında özel fiyatlandırmaları gerekmektedir.
Müşteri Temsilcilerimizden detaylı bilgi almak için tıklayınız...

Hakay Telekomünikasyon’ un diğer kurumsal erişim çözümleri;
*G.SHDSL
*ADSL
*Metro Ethernet
*Kiralık Hat - F/R
*Wireless
*WAN/VPN (Virtual Private Network)
*Uydu İnternet

Lütfen Müşteri Temsilcilerimizden Diğer kurumsal erişim çözümlerimiz hakkında,  detaylı bilgi almak için tıklayınız...

 

 

Ip Sistemler

Lütfen ihtiyacınız olan ip sistem ve ürünler ile alakalı Müşteri Temsilcimizden detaylı bilgi isteyiniz.

Alcatel-Lucent Ses İletişimi Çözümleri

Genesys Ürünleri

Genesys çağrı merkezi çözümü, yıllardır farklı bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından tartışmasız lider olarak gösteriliyor. Bir çağrı merkezinin yönetilmesi için pek çok olanak sunan, pek çok modülü olan yazılımın bazı temel bileşenleri şöyle sıralanıyor:

 Genesys Customer Interaction (CIM) Platform:  Genesys yazılımının kalbi olan modül, farklı kanallardan gelen çağrıların iş hedeflerine uygun olarak karşılanması, yönetilmesi, yönlendirilmesi ve raporlanmasını gerçekleştiriyor.

 Genesys Inbound Voice:  Telefon şebekesinden gelen sesli çağrıların etkin bir şekilde müşteri temsilcilerine yönlendirilmesini sağlıyor. CIM platformu ile birlikte çalışan modül, gelen çağrının en uygun durumda olan müşteri temsilcisine yönlendirilmesini, böylece çağrı bir başkasına aktarılmadan müşteri talebinin bir defada karşılanmasını mümkün kılıyor. Çağrı aktarılırken ilgili müşteri verisi de müşteri temsilcisine aktarılabiliyor, müşteri çağrıları müşteri segmentlerine ya da servis seviyelerine göre sınıflandırılarak aktarılabiliyor, CRM yazılımları ile kolayca entegre edilebiliyor. Modül, birden fazla lokasyon olması durumunda, farklı lokasyonlar arasında dengeli işyükü dağıtımını gözetiyor.

Modül özellikleri şöyle sıralanıyor:

* Screen pop up 

 * Müşteri çağrıları, ekli veriye göre, müşteri temsilcisinin yeteneklerine göre ya da aynı müşterinin son görüştüğü müşteri temsilcisine yönlendirilebiliyor. 

* Business Priority Routing özelliği ile, müşterilerin kuyrukta daha az beklemesi ve aynı zamanda tüm müşteri segmentlerinin hedeflenen düzeyde hizmet alması sağlanıyor.

* Virtual Contact Center ile, gelen çağrı, hangi lokasyonda olursa olsun, özelliklerine en uygun müşteri temsilcisine bağlanıyor. 

*Entegre yönetim ve izleme olanakları ile, çağrıların hedeflenen ve beklenen şekilde yönlendirildikleri izlenebiliyor. 

*Çağrı trafiği istatistikleri, gerçek zamanlı ya da geçmişe yönelik olarak alınabiliyor. 

* Telefon, e-posta, chat, vb. tüm kanalların etkileşimi tek platformda birleştirilerek bütün işleyiş değerlendiriliyor. 

* Merkezi yönetim ve konfigürasyon sayesinde değişen trafiğe anında müdahale edilebiliyor. 

Genesys Outbound Voice:  Kampanyalar, tele-satış gibi çağrı merkezinin müşterileri aramasını gerektiren durumlarda SMS, e-posta, chat gibi farklı kanalları da birlikte kullanabilen bu modül, CIM platformu ile birlikte çalışıyor, CRM uygulamaları ile kolayca entegre oluyor, çağrı merkezinin verimliliğini artırıyor. Modülün özellikleri şöyle sıralanıyor:

* Kampanya yönetimi ile istenilen müşteri kitlesine doğru zamanda ulaşılabiliyor. 

* Bağımsız bir organizasyon tarafından tüm uluslararası regülasyonlara uygunluğu onaylanmış bulunuyor. 

* "Call blending" sayesinde, yoğun trafik anında taşan gelen çağrılar, dış arama yapan müşteri temsilcilerine aktarılabiliyor. 

* Bir kampanya tek lokasyonda ya da eşzamanlı olarak birden fazla lokasyonda yürütülebiliyor. 

* Entegre raporlama sayesinde kapsamlı kampanya sonuç raporları alınıyor.

 Genesys E-mail:  Telefon yerine e-postayı tercih eden müşteri çağrıları diğer kanallardan gelen çağrılarla aynı platformda, aynı hizmet seviyesinde yönetiliyor. Modül, POP-3 ve IMAP 4 e-posta protokollerini, HTTPS web sunucusu güvenlik standardını destekliyor. 

 Genesys Chat:  Görüşmek için sohbet etmeyi (chat) tercih eden müşterilere bu modülle ulaşılabiliyor. Standart HTML tabanlı chat ortamı kullanılıyor. Genesys Agent Desktop ile entegre edilebiliyor. Bu modül de CIM platformla birlikte çalışıyor. 

 Genesys SMS:  Genesys SMS CIM platformuna entegre oluyor, MMS'i ve birden fazla SMS oturumunu destekliyor. 

 Genesys Web Collaboration:  Genesys SMS CIM platforma entegre oluyor, müşteri temsilcisi ile müşterinin e-posta ya da chat iletişimini sürdürürken aynı zamanda co-browsing yaparak aynı ekran üzerinde çalışmasını destekliyor.

 Genesys Voice Platform - GVP:  Açık standartlara göre geliştirilmiş bir yazılım portalı olan GVP, CIM platforma entegre oluyor.

 Klasik IVR anlayışının ötesine geçen çözümde öne çıkan özellikler şöyle sıralanıyor:
* Standart donanım ürünleri ile çalışabiliyor, VoiceXML 2.0 ve SIP gibi açık yazılım standartlarını destekliyor.
* Otomatik karşılama senaryosu değiştiğinde uygulamanın tekrar yazılması gerekmiyor.
* TDM, IP ya da hibrid yapılarda kullanılabiliyor.
* Mevcut uygulama, kurumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere kolayca geliştirilebiliyor. 
*MRCP uyumlu olan bu platforma farklı ses uygulamaları eklenebiliyor.
* Yönetim ve raporlama tek noktadan yapılıyor.
* Portale giren çağrı üzerinde kolayca kişiselleştirme yapılabiliyor, bekleyen müşterinin profiline uygun kampanyalar dinletilebiliyor ya da aynı müşterinin bir önceki görüşmesinde kullandığı işlem seçenekleri önce dinletilebiliyor.
Genesys Info Mart:  Çağrı merkezi organizasyonlarının karşılaştığı önemli bir sorun da, çağrı trafiği sonucu biriken verinin çağrı merkezi operasyonunu daha iyi yönetebilmek için analiz edilmesi ve raporlanması oluyor. Infomart, bu amaca uygun olarak, çağrı merkezi verisinden rapor hazırlanması, bu verinin başka analiz yazılımlarına aktarılması ve kurumun kullandığı insan kaynakları ya da muhasebe uygulamaları ile entegre edilmesi için geliştirilmiş bulunuyor.

 Genesys Desktop:  Genesys Desktop, süpervizörler ve müşteri temsilcileri için geliştirilmiş bulunuyor. Süpervizörler, telefon, e-posta, SMS gibi farklı kanallardan gelen çağrıların ve müşteri temsilcilerinin durumunu görebiliyorlar. Böylece, müşteri temsilcilerinin verimliliğini artıracak önlemleri alabiliyorlar, ilerisi için planlamalarını yapabiliyorlar. Müşteri temsilcileri ise çağrıyla birlikte müşteri verisini de aynı ekranda görebiliyor, çağrı sonrası işlemleri aynı ekrandan hızlıca tamamlayarak bir sonraki çağrıyı alabiliyorlar.

 Genesys Enterprise Telephony Software Platform - GETS: GETS Microsoft Office Communicator ve Office Communications Server 2007 ile entegre olarak güçlü bir birleşik haberleşme platformu oluşturuyor. Bu yazılımla mevcut altyapıyı koruyarak kurumun gelişmiş haberleşme olanaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanması sağlanıyor, verimlilik yükseliyor.

 

 

Alcatel-Lucent Ses İletişimi Çözümleri

Alcatel-Lucent ürünleri, ses ve veri iletişim ağlarını birleştiren IP telefon uygulamalarını gerçekleştirme imkanı veriyor. IP teknolojisi, kullanıcı verimliliğinin artmasını ve telefonla haberleşme maliyetlerinin düşmesini sağlıyor. Alcatel-Lucent ise onlarca kullanıcıdan binlerce kullanıcıya kadar hitap eden ölçeklenebilir çözümleri ve sayısal ve analog aboneleri tek santralde destekleyen yapısı ile, IP teknolojisine geçişi kullanıcının ihtiyacına göre planlamasına olanak sağlıyor.

Alcatel-Lucent, bir ya da birden çok lokasyondaki ses iletişim ağının kurulması ve yönetilmesinde müşterisine alternatifli yöntemler sunuyor. Birleştirilmiş ses ve veri iletişim ağı üzerinde 24.000 Alcatel-Lucent çağrı sunucusu, toplam 100.000 kullanıcıyı destekleyebiliyor.

Alcatel-Lucent telefon sisteminin sunduğu özellikler şöyle sıralanıyor:

*Yakınsayan ağ mimarisi:  Mevcut bilgi sistemleri bileşenleri, Alcatel-Lucent'ın "quality of service" (QoS) özelliği sunan açık ses ve veri iletişim ağına kolayca entegre edilebiliyor.

*Web servisleri ve XML API'leri:  İnteraktif web servisleri ile birleşik iletişim çözümleri kolaylıkla uygulanabiliyor. XML API'leri ile çeşitli uygulamalarla entegrasyon sağlamak ve çeşitli kulanıcı taleplerini gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Merkezi yönetim:  TDM, IP-TDM ya da IP iletişim ağı tek noktadan yönetilebiliyor, ağ performansı ve IP adresleri izlenebiliyor.

Güvenlik:  Donanım şifrelemesi, çoklu kimlik denetimi ve 802.1.x kimlik denetimi olanakları bulunuyor.

 

500'den fazla özelliği bulunan telefon setleri iş verimliliğini artırırken, kullanıcı memnuniyetini de birlikte getiriyor.

Alcatel-Lucent sistemleri, aynı zamanda uluslararası bir standart olan SIP protokolünü de destekliyor. SIP ile sunulan olanaklar şöyle sıralanıyor:

*Kamusal SIP trankı:  Barındırılan telefon hizmetleri ve kümeli ses ve veri trafiği gibi yeni olanakları keşfetmek üzere köprülü ve taşıyıcı ağlar arasında IP bağlantısından yararlanma imkanı veriyor.

*SIP denkliği:  IP kullanımıyla sunucular arasında bağlantı sağlanıyor; kullanıcı ve servis sağlayıcılar arasında omurga bağlantısı kuruluyor.

*Uygulanabilir SIP trankı:  Her yerde kullanıcı odaklı hizmetler verilebiliyor. SIP kullanımıyla, birleşik mesajlaşma, birlikte çalışma ve mesaj yayınlama gibi işlevler IP telefon sunucusuna bağlanıyor.

*Merkezi yönetim:  Taşıyıcılar ve sağlayıcılarla kurulan büyük ölçekli SIP bağlantısı uygulamalarının yönetimi sağlanıyor.

Ayrıca Windows Mobile, Nokia ve BlackBerry cep telefonları, "cellular extension" (hücresel genişleme) özelliği ile santralin bir abonesi haline gelebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, nerede olurlarsa olsunlar, santralin tüm özelliklerinden yararlanabildikleri gibi, isterlerse masaüstü, isterlerse mobil telefonlarını kullanabiliyorlar.

 

Fiberoptik Alt Yapıları

 

H-METRO

Fiber optik altyapılar üzerinden sunulan H-Metro Ethernet servisi, bakır altyapıların santral mesafesinin fazla olması durumunda sebep olduğu hız ve kesinti ile ilgili performans problemimin önüne geçen, ölçeklenebilir, esnek, yüksek performanslı ve güvenilir yapısı ile üstün karasal erişim çözümüdür.


Metro Ethernet hizmeti alabilmek için gerekli olan ilk yatırım maliyeti;
Diğer erişim hizmetlerine göre daha yüksektir. En yakın santralden müşteri lokasyonuna çekilecek fiber optik kablo, bu kablonun döşenmesi ve sonlandırılması hizmeti ve müşteri lokasyonuna kurulacak olan switch yatırımı, kurumların bu hizmete uzak durmasına neden olmaktadır.

Veri, ses ve görüntü uygulamalarının tümünü destekleyen H-METRO, kendi bünyesinde veri merkezi bulunan ve uzak noktalardan sunucularına bağlanıp iş uygulamalarını kullanan çalışanları olan yapılar için yüksek performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi özelliklerin sayesinde ile en verimli çözümü sunmaktadır.

H-METRO internet erişimi tüm diğer Hakay Telekomünikasyon servislerinde olduğu gibi, TTNet, Direkt Yurtdışı Fiber, Uydu ve Peering bağlantılarını barındıran internet omurgası üzerinden gerçekleşmekte, bu sayede ping süreleri ve yedeklilik anlamında, firmaların kurumsal internet ihtiyacını karşılamaktadır.

H-METRO, kiralık hat/frame relay altyapıları kullanan kurumlar için sağladığı fiyat avantajı ve esneklik sebebi ile değerlendirilmesi gereken bir alternatif oluşturmaktadır.
Hakay Telekom'un sunduğu H-METRO servisine ilişkin, devre kirasını içeren tek bir fatura düzenlenmektedir.

Müşteri Temsilcilerimizden detaylı bilgi almak için tıklayınız...

Anasayfa | Sabit Telefon Hizmeti | Call Shop | Çağrı Merkezi | TDSL Hizmeti | IP Sistemler | Fiberoptik Altyapıları | Hakkımızda | İletişim